Nếu như trước đây, cha ông ta thường có quan niệm đặt tên con càng xấu thì sẽ dẽ nuôi. Ngày nay quan niệm đặt tên có sự thay đổi, đặt tên không những phải đẹp, phải có ý nghĩa mà còn phải hợp với tuổi bố mẹ. Dưới đây là cách đặt tên con