Mọi người thường nghĩ bệnh thủy đậu chỉ gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, bệnh thủy đậu ở người lớn cũng chiếm một tỉ lệ khá cao hàng năm. Theo nghiên cứu, bệnh thủy đậu ở những người lớn thường gây ra nhiều biến chứng khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh