I. Giới thiệu chung về bài viết Khi kết thúc năm học, việc bảo tồn lại những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò là điều rất quan trọng. Có nhiều cách để làm điều này, tuy nhiên, chụp ảnh kỷ yếu cấp 2 là một trong những cách tốt nhất để bảo tồn