Nếu như trước đây, các công trình ngoài trời chỉ được lát gạch, đá hoặc bê tông để có thể chịu được thời tiết nóng ẩm mưa nhiều ở Việt Nam. Thì ngày nay, mọi người lại ưu tiên sử dụng giàn hoa ngoài trời, vật liệu hiện đại, chuyên dùng cho các công trình