Để có thể giảm bớt các vấn đề phát sinh và nhanh chóng được xuất khẩu lao động, khâu chuẩn bị hồ sơ là rất cần thiết. Chỉ cần một lỗi nhỏ trong hồ sơ, bạn không chỉ mất thời gian, công sức, mà còn có thể phải làm lại toàn bộ. Không ít người